Maldives is calling ท่องไปในดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ทะเลสีคราม Package ที่ 2

Rating:
news
Maldives is calling ท่องไปในดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ทะเลสีคราม Package ที่ 2

แพ็คเก็จที่ 2 CENTARA RAS FUSHI 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน)

                             “DELUX WATER VILLA”

ราคาท่านละ 38,000 บาท ราคานี้รวม 

  

ü บริการรับ ณ สนามบินพร้อมบริการรับส่งโรงแรม

ü เครื่องดื่มต้อนรับ,ผ้าเย็น

ü ที่พัก 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง

ü อาหารแบบ Full board (ทุกมื้อ)

 

*** ราคาสำหรับเดือนพฤษภาคม ราคาพิเศษนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2558 เท่านั้น 

 

เงื่อนไข

1.ราคานี้สำหรับจำนวนอย่างน้อยสองท่าน

2.ราคานี้สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป

3.ราคาบัตรโดยสาร class H

4.กรุณาชำระค่าบริการร้อยละ 50 เมื่อยืนยันการจองและชำระเต็มจำนวนก่อนเดินทางสามสิบวัน

5.ราคานี้ไม่สามารถ refund ได้ หากท่านโดนปฏิเสธการเข้าออกประเทศ

6.การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมส่วนใดส่วนหนึ่ง ณ โรงแรมที่พัก สามารถทำได้โดยท่านเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

7.ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น สำหรับการจองที่พัก 


Price: 38,000.00 บาท
Quantity: 

Comments
Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH